Психологічні особливості організації провідної діяльності підлітків

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ ім. А. С. Макаренка
Анотація
Посібник доповнює вітчизняні підручники з вікової та педагогічної психології на основі системно-стратегіальної теорії творчості. Розкриті вікові особливості, соціальна ситуація розвитку, проблема кризи та вплив конструювання як провідної діяльності на розвиток психічних новоутворень підліткового віку. Розглянуто засоби розвитку творчих мисленнєвих стратегій у процесі навчання фізичної географії. Запропоновано методичні рекомендації щодо організації позаурочних занять з підлітками. Для студентів, учителів, психологів, соціальних педагогів.
The textbook supplements the national course books in age and pedagogical psychology based on system and strategy theory of creativity. The age specifics, social situation of development, crises and influence of constructing as a main activity on development of psychological growthin adolescence are revealed. The means of development of creative thought strategies in the process of teaching physical geography are detailed. The methodical recommendations are given on the issues of organization of extracurricular activities with teenagers. The textbook is meant for students, pupils, psychologists, social pedagogues.
Опис
Ключові слова
вікова психологія, age-related psychology, підліток, teenager
Бібліографічний опис
Бедлінський О. І. Психологічні особливості організації провідної діяльності підлітків [Текст] : навч. посіб. [для студ. природничо-географічного факультету] / О. І. Бедлінський, В. О. Бедлінський. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 136 с.