Узагальнені плани діяльності суб’єктів навчання і стандарти фізичної освіти

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1997
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У стандарт фізичної освіти повинні входити не тільки перелік компонентів змісту шкільного курсу фізики, а й вимоги до результатів їх засвоєння, найбільш загальні уміння та навички. Це вказує на доцільність пошуку узагальнених планів діяльності суб'єктів навчального процесу, що визначають стратегію вивчення окремих груп компонентів змісту шкільного курсу фізики, які відповідають структурним елементам наукового знання.
In the standard physical education must include not only the list of ingredients school physics course content and the requirements for the results of their learning, the most common and skills. This indicates the feasibility of generalized search business plans of the educational process, defining the strategy of studying individual groups of components of the content of school physics course, which correspond to the structural elements of scientific knowledge.
Опис
Ключові слова
узагальнений план діяльності, компонент, структурний елемент, істотні ознаки, стандарт фізичної освіти, component, general activity plan, essential features, structural element, standard physical education
Бібліографічний опис
Каленик, М. В. Узагальнені плани діяльності суб’єктів навчання і стандарти фізичної освіти [Текст] / М. В. Каленик // Стандарти фізичної освіти в Україні: технологічні аспекти управління навчально-пізнавальною діяльністю : науково-методичний збірник. – Кам’янець-Подільський : К-ПДПУ, 1997. – С. 25–26.
Зібрання