Про формування у майбутнього вчителя умінь унаочнювати навчальний матеріал засобами комп’ютерної візуалізації

Анотація
У статті розглянуто аспекти формування у майбутніх вчителів вміння візуалізувати навчальний матеріал з використанням спеціалізованого програмного забезпечення. Автори наголошують на важливості візуального подання інформації, що дозволяє прискорити процес сприйняття і переробки текстів чи масивів даних. Коротко описано спецкурс, головною метою якого є формування навичок майбутніх вчителів візуалізувати навчальний матеріал за допомогою засобів комп'ютерної візуалізації.
The article presents the aspects of the formation of future teachers’ skills to visualize the learning material with the use of specialized software. The authors note about the importance of visual representation of information content, which allows to speed up the perception and processing of text, data arrays. The Special course, which main aim is to form the future teachers’ skill to visualize the learning material by the tools of computer visualization, are described.
Опис
Ключові слова
візуалізація, засоби комп'ютерної візуалізації, візуалізація навчального матеріалу, формування вмінь візуалізувати, visualization, tools of computer visualization, visualization of the learning material, formation of skills to visualize
Бібліографічний опис
Семеніхіна, О. В. Про формування у майбутнього вчителя умінь унаочнювати навчальний матеріал засобами комп’ютерної візуалізації [Текст] / О. В. Семеніхіна, М. Г. Друшляк, Д. С. Безуглий // Використання інноваційних технологій в процесі підготовки фахівців : ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція, 28–29 березня 2017 року. – Вінниця, 2017. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/itpf/2017/paper/view/3264/2651
Зібрання