Урок у циклі навчального процесу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
1999
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Існує тенденція розглядати навчальний процес як системи уроків, які утворюють цикли цього процесу і відіграють роль його одиниць. Причому, новим є не просто наявність різних типів уроків, що використовуються під час вивчення певної порції навчального матеріалу, а наявність такого внутрішнього взаємозв'язку між ними, який відображає загальну логіку і послідовність систем дій у циклі навчального процесу, одночасність процесів досягнення цілей, що раніше відносилися до цілей уроків певного типу.
There is a tendency to see the learning process as a system of classes that form loops that process and play a role in its units. Moreover, the new is not just the existence of different types of classes that are used in the study of a portion of the educational material, and the presence of the internal relationship between them, which reflects the overall logic and sequence of actions in a series of educational process, simultaneous achieving goals, earlier lesson objectives related to a particular type.
Опис
Ключові слова
навчальний процес, компонент, структурний елемент, типи уроків, цикл навчального процесу, learning process, structural element, loop learning process, component, types of lessons
Бібліографічний опис
Каленик, В. І. Урок у циклі навчального процесу [Текст] / В. І. Каленик, М. В. Каленик // Сучасні технології навчання в системі освіти України : науково-методичний збірник. – Кам’янець-Подільський, 1999. – С. 138–141.
Зібрання