Вплив швидкісно-силової підготовки на функціональну підготовленість дзюдоїстів

dc.contributor.authorРибалко Петро Федорович
dc.contributor.authorRybalko Petro Fedorovych
dc.date.accessioned2023-04-12T06:30:43Z
dc.date.available2023-04-12T06:30:43Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractСпортивна техніка дзюдо являє собою складну багатоструктурну систему цілеспрямованих і взаємопов’язаних рухових дій. Вона нараховує близько 2000 прийомів. Спортивна боротьба на сучасному етапі її розвитку відрізняється високими вимогами до різних сторін підготовленості спортсменів. Особлива увага надається силовій та швидкісно-силовій підготовці. Здатність вибірково показувати значні м’язові зусилля дозволяє борцям успішно виконувати комбінації, вчасно застосовувати контр-прийоми, що значно підвищує надійність реалізації технічних дій. Мета такої роботи полягає в аналізі впливу швидкісно-силової підготовки на функціональну підготовленість борців-дзюдоїстів. Недостатність вивчення біологічного складника, неузгодженість думок фахівців з найважливіших практичних питань, що визначають ефективне рішення розвитку працездатності дзюдоїстів, дозволяє вважати таку проблему цілком актуальною. Проблематика, пов’язана з багаторічною підготовкою, не досить розроблена в більшості видів спорту. Відносна молодість українського дзюдо збільшує наявні труднощі. Основними питаннями, що підлягають дослідженню, тут є структура багаторічного тренування і спрямованість занять на її окремих етапах. Для правильного їх вирішення важливу роль відіграють знання про вікову динаміку спортивних досягнень і фактори, що їх визначають. У цій роботі пропонується розглядати спортивну працездатність як можливість організму збільшувати і підвищувати інші адаптаційні механізми, що беруть участь у прояві функціональної потужності демонстрації технічних дій. Такий підхід дозволяє використовувати фізіологічні особливості організму спортсменів, поступово включати додаткові можливості підвищення потужності виконання роботи.uk_UA
dc.description.abstractThe sports technique of judo is a complex multi-structural system of purposeful and interconnected motor actions. It counts about 2000 receptions. Sports wrestling at the current stage of its development is characterized by high requirements for various aspects of athletes’ preparation. Special attention is paid to strength and speed-strength training. The ability to selectively show significant muscle effort allows wrestlers to successfully perform combinations, apply contr- techniques in a timely manner, which significantly increases the reliability of the implementation of technical actions. The purpose of this work is to analyze the influence of speed-strength training on the functional fitness of judo wrestlers. The inadequacy of the study of the biological component, the inconsistency of the opinions of experts on the most important practical issues that determine the effective solution to the development of the working capacity of judokas, allows us to consider this problem quite urgent. Issues related to long-term training are not sufficiently developed in most sports. The relative youth of Ukrainian judo increases existing difficulties. The main issues to be investigated here are the structure of multi-year training and the focus of classes at its individual stages. Knowledge of the age-related dynamics of sports achievements and the factors that determine them play an important role in their correct decision. In this paper it is proposed to consider sports performance as an opportunity for the body to increase and increase other adaptive mechanisms involved in the manifestation of the functional power of the demonstration of technical actions. This approach allows you to use the physiological features of the athlete’s body, and gradually include additional opportunities to increase the power of work performance.uk_UA
dc.identifier.citationРибалко, П. Ф. Вплив швидкісно-силової підготовки на функціональну підготовленість дзюдоїстів [Текст] / П. Ф. Рибалко // Олімпійський та параолімпійський спорт : науковий журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [гол. ред. П. Ф. Рибалко, редкол.: С. А. Лазоренко, М. О. Лянной, М. О. Носко та ін.]. – Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2023. – Вип. 1. – С. 29–32. – DOI: 10.32782/olimpspu/2023.1.7uk_UA
dc.identifier.orcid0000-0002-6460-4255
dc.identifier.urihttps://repository.sspu.edu.ua/handle/123456789/13288
dc.language.isoukuk_UA
dc.subjectдзюдоuk_UA
dc.subjectбагаторічна підготовкаuk_UA
dc.subjectметодикаuk_UA
dc.subjectпідготовчий періодuk_UA
dc.subjectдзюдоїстиuk_UA
dc.subjectспортивні досягненняuk_UA
dc.subjectjudouk_UA
dc.subjectlong-term traininguk_UA
dc.subjectmethodologyuk_UA
dc.subjecttraining perioduk_UA
dc.subjectjudokasuk_UA
dc.subjectsports achievementsuk_UA
dc.titleВплив швидкісно-силової підготовки на функціональну підготовленість дзюдоїстівuk_UA
dc.title.alternativeThe Influence of Speed-Strength Training on the Functional fitness of Judo Playersuk_UA
dc.typeArticleuk_UA
dc.udc.udc37.035.6- 057.875:796.011.3uk_UA
Файли
Контейнер файлів
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Вантажиться...
Ескіз
Назва:
Rybalko Petro_Vplyv shvydkisno-sylovoi.pdf
Розмір:
411.57 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійна угода
Зараз показуємо 1 - 1 з 1
Ескіз недоступний
Назва:
license.txt
Розмір:
2.99 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: