Folklor Studies In the Canadian-Ukrainian Educational Space: Trends of Development

Ескіз недоступний
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вежа-Друк
Анотація
The presentation analyzes the main achievements of the development of folklore in universities of Ukraine and Canada in the first decades of the XXI century. The innovative and traditional tendencies of the study of folklore traditions in the Canadian-Ukrainian educational space are outlined: humanization, differentiating of the content of the training of folklorists-researchers, systematization, etc. It is determined that the leading trends in the development of folklore are interdisciplinarity and the use of context and functional approaches to the study of folklore phenomena and processes. The achievements of folklore training of specialists in the context of university education are characterized. Attention is paid to the achievements of folklore studies in university center of Ukraine and Canada, in particular, the innovative activity of the faculty of folklore of the University of Memory. The faculty received international recognition for field ethnographic research. The Folklore Students' Association of the University organize a number of annual events, including holidays, collection and thematic film festivals, enabling students to get acquainted with the folkloric culture of culture better, to attract students to discuss academic topics on research methods, career opportunities, publications.
У виступі аналізуються основні досяг нення розвитку фольклористики в університетах України і Канади у перші десятиліття ХХІ ст. Окреслено інноваційні і традиційні тенденції вивчення фольклорної традиції в канадсько-українському освітньому просторі: гуманізації, гуманітаризації, диференціації змісту підготовки фольклористів-дослідників, систематизації тощо. Визначено, що провідними тенденціями розвитку фольклористики є інтердисциплінарність та використання контекстного і функціонального підходів дослідження фольклорних явищ і процесів. Охарактеризовано досягнення фольклористичної підготовки фахівців у контексті університетської освіти. Акцентовано увагу на досягненнях фольклористичних студій в університетських осередках України і Канади, зокрема інноваційній діяльності факультету фольклору Університету пам’яті. Факультет набув міжнародного визнання завдяки виїзним етнографічним дослідженням. Фольклорне студентське товариство університету організовує ряд щорічних заходів, зокрема свята, зібрання та тематичні кіновечори, що дозволяє студентам краще ознайомитись з фольклорним пластом культури, сприяє залученню студентів до обговорення академічних тем щодо методів дослідження, кар’єрних можливостей, публікацій.
Опис
Ключові слова
фольклористика, антропологізація, канадсько-український освітній простір, тенденції розвитку, фольклорист-дослідник, інтердисциплінарність, folklore studies, anthropologizing, Canadian-Ukrainian educational space, development tendencies, interdisciplinary, folklorist-researcher
Бібліографічний опис
Semenog, Olena Folklor Studies In the Canadian-Ukrainian Educational Space: Trends of Development [Текст] / Olena Semenog, Myroslava Vovk // Україна – Канада : матеріали І Міжнародного науково-практичного конгресу з канадознавства, (21–21 червня 2018 року, м. Луцьк, Україна). – Луцьк : Вежа-Друк, 2018. – С.257–262.
Зібрання