Динаміка розвитку фразеологічної системи німецької мови 19-20 століття

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2003
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А.С. Макаренка
Анотація
Монографія присвячена висвітленню тенденцій та особливостей формування фразеологічної системи німецької мови з позицій сучасної лінгвістики. Вона є результатом міждисциплінарного дослідження, у якому здійснюється спроба розглянути розвиток засобів фразеологічної номінації. Особлива увага приділяється діахронічному аналізу фразеологічних одиниць.
The thesis is devoted to the dynamics of development of German phraseological units during 19-20 centuries. The paper suggests a new approach to the study of German phraseology from diachronic aspect. The experience of systematization of phraseological units in diachrony based on a system of images and values of a certain historical period have been described.
Опис
Ключові слова
діахронічний аспект, фразеологічна система німецької мови, diachronic aspect, phraseological system of German
Бібліографічний опис
Школяренко, В. І. Динаміка розвитку фразеологічної системи німецької мови 19-20 століття [Текст] : монографія / В. І. Школяренко. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2003. – 329 с.