Ефективність використання ігрового методу для розвитку швидкісно-силових якостей юних легкоатлетів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У магістерській роботі обґрунтовується ефективність використання ігрового методу для розвитку швидкісно-силових якостей юних легкоатлетів. Визначено особливості використання ігрового методу у процесі підготовки юних легкоатлетів. На основі отриманих результатів розроблено методику застосування ігрового методу у тренувальному процесі легкоатлетів 11–12 років для розвитку їх швидкісно-силових якостей. Експериментально доведено ефективність розробленої методики.
The master's thesis substantiates the effectiveness of the game method for the development of speed and strength qualities of young athletes. The peculiarities of using the game method in the process of training young athletes are determined. Based on the obtained results, a method of applying the game method in the training process of athletes aged 11–12 for the development of their speed and strength qualities was developed. The effectiveness of the developed technique has been experimentally proved.
Опис
Ключові слова
легкоатлети, швидкісно-силові якості, методика, athletes, speed and strength qualities, methods
Бібліографічний опис
Кузякова, В. Ю. Ефективність використання ігрового методу для розвитку швидкісно-силових якостей юних легкоатлетів [Текст] : магістер. робота / В. Ю. Кузякова ; науковий керівник В. В. Ворона. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 52 с.