Легенда про Льйорону: проблема символіки імен жіночих водних божеств у латиноамериканській та українській міфології. Зіставний аспект

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розглянуто імена жіночих водних божеств, що фігурують у міфології України, Мексики, Панами, Коста-Ріки, Чилі. Проаналізовано етимологію та семантику імен, з’ясовано зв’язок між етимологічним значенням міфоніма та символікою, з якою він пов’язується.
The article deals with the names of female water deities which appear in the mythology of Ukraine, Mexico, Panama, Costa Rica, and Chile. Etymology and semantics of names is analyzed, the connection between the etymological meaning of the mythonym and its symbolism is found out.
Опис
Ключові слова
mythonym, mythical creature, etymology, sound imitation, symbolism, міфонім, міфоістота, етимологія, звукоімітація, символізм
Бібліографічний опис
Гаврилюк, І. С. Легенда про Льйорону: проблема символіки імен жіночих водних божеств у латиноамериканській та українській міфології. Зіставний аспект [Текст] / І. С. Гаврилюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мовознавство. – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет ім. В. Гнатюка, 2017. – № 1 (27). – С. 97–102.