Рівні інформатичних компетентностей учнів старших класів загальноосвітніх закладів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ "Нілан ЛТД"
Анотація
У роботі визначено рівні сформованості інформатичних компетентностей учнів старших класів загальноосвітніх шкіл та розкрити перелік необхідних освітніх досягнень учнів з дисципліни «Інформатика» для досягнення вказаних рівнів; узагальнено поняття інформатичних компетентностей.
In the article determines the levels of formation of informational competences of high school students in secondary schools and reveals the list of necessary educational achievements of students from the discipline "Informatics" for achieving the specified levels; the concept of informative competencies is generalized.
Опис
Ключові слова
інформатичні компетентності, рівні сформованості компетентностей, навчальні досягнення учнів, informative competencies, levels of competence formation, student achievements
Бібліографічний опис
Дегтярьова, Н. В. Рівні інформатичних компетентностей учнів старших класів загальноосвітніх закладів [Текст] / Н. В. Дегтярьова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського : зб. наук. праць. Серія : Педагогіка і психологія. – Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2012. – Випуск 36. – С. 72–75.