Вплив рухової активності на рівень фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У роботі розроблені комплекси спеціально спрямованих вправ для розвитку аналізаторів і, як наслідок, на рівень рухової підготовленості учнів молодшої школи. Представлений матеріал може широко застосовуватись вчителями фізичної культури 1–4 класів, а також батькам для того щоб доповнювати зміст процесу фізичного виховання. Доповнено новими даними вивчення впливу рухової активності на рівень фізичної підготовленості дітей 1–4 класів; запропоновано та розроблено комплекс спеціально організованих вправ для розвитку аналізаторів на рівень фізичної підготовленості учнів.
The work develops a set of specially directed exercises for the development of analyzers and, as a consequence, the level of motor readiness of primary school students. The presented material can be widely used by physical education teachers of grades 1–4, as well as parents to supplement the content of the process of physical education. Supplemented with new data on the study of the impact of physical activity on the level of physical fitness of children in grades 1–4; proposed and developed a set of specially organized exercises for the development of analyzers for the level of physical fitness of students.
Опис
Ключові слова
аналізатори, фізична культура, фізична підготовленість, analyzers, physical culture, physical fitness
Бібліографічний опис
Лиман, О. В. Вплив рухової активності на рівень фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку [Текст] : магістер. робота / О. В. Лиман ; науковий керівник О. А. Томенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 53 с.