Особливості стратегії підвищення якості туристичних послуг

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Львівський інститут економіки і туризму
Анотація
Активізується питання побудови стратегічної перспективи розвитку туристичних підприємств на основі підвищення якості надання туристичних послуг. Уточнюється сутність понять туристична послуга, якість та формування стратегії розвитку.
Intensified issues of building the strategic prospects of tourism enterprises by improving the quality of tourist services. It clarifies the essence of the concepts of tourist services, the quality and the formation of the development strategy.
Опис
Ключові слова
туристична послуга, якість, туристичне підприємство, стратегія, туристичний продукт, туризм, tourist service quality, tourist enterprise, strategy, tourism product, tourism
Бібліографічний опис
Самодай, В. П. Особливості стратегії підвищення якості туристичних послуг [Текст] / В. П. Самодай, Ю. В. Жбанова // Вісник Львівського інституту економіки і туризму. Серія: Економічні науки : збірник наукових статей / МОН України, Львівський інститут економіки і туризму ; [редкол.: І. О. Бочан та ін.]. – Львів : ЛІЕТ, 2016. – № 11. – С. 47–53.
Зібрання