Визначення професійних компетентностей якими повинен володіти фахівець туристичного супроводу (гід-екскурсовод)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020-05
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ХНУ імені В. Н. Каразіна
Анотація
В даній роботі було виділено основні компетенції, які необхідні для оволодіння професійною майстерністю фахівців туристичного супроводу (гідів-екскурсоводів). Такими є загальнокультурні (ключові) компетенції, професійні компетенції та лінгво-професійні компетенції. Детальний аналіз лінгво-професійних компетенцій є перспективою подальших розробок.
In this work, the main competencies that are necessary for mastering the professional skills of tourist support specialists (guides) were identified. These are general cultural (key) competencies, professional competencies and linguistic-professional competencies. A detailed analysis of linguistic and professional competencies is a prospect for further development.
Опис
Ключові слова
туризм, екскурсія, гід-екскурсовод, підготовка фахівців, професійні компетентності, tourism, excursion, guide, training, professional competencies
Бібліографічний опис
Коваленко, О. В. Визначення професійних компетентностей якими повинен володіти фахівець туристичного супроводу (гід-екскурсовод) [Текст] / О. В. Коваленко // Проблеми та шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної Інтернет-конференції, 14–15 травня 2020 року, м. Харків / за заг. ред. О. А. Жукової. – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2020. – С. 257–262.
Зібрання