On Groups With the Minimal Condition for Non-Invariant Decomposable Abelian Subgroups

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2006
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
The infinite groups, in which there is no any infinite descending chain of non-invariant decomposable abelian subgroups (md-groups)are studied. Infinite groups with the minimal condition for non-invariant abelian subgroups, infinite groups with the condition of normality for all decomposable abelian subgroups and others belong to the class of md-groups. The complete description of infinite locally finite and locally soluble non-periodic md-groups is given, the connection of the class of md-groups with other classes of groups are investigated.
Нескінченні групи, в якій не існує жоднго нескінченного спадного ланцюга неінваріантних розкладних абелевих підгруп (md-групи) вивчаються. Нескінченні групи з умовою мінімальності для неінваріантних абелевих підгруп, нескінчені групи з умовою нормальності для всіх розкладені абелевих підгруп та інші відносяться до класу md--груп. Повний опис нескінченних локально скінченних і локально розвязних неперіодичних md--груп, зв'язок класу md-груп з іншими класами груп досліджується.
Опис
Ключові слова
group, locally finite group, decomposable abelian subgroup, minimal condition, condition of normality, група, локально скінченні групи, розкладні абелеві підгрупи, умова мінімальності, умова нормальності
Бібліографічний опис
Lyman, F. N. On Groups With the Minimal Condition for Non-Invariant Decomposable Abelian Subgroups / F. N. Lyman, M. G. Drushlyak // Algebra and discrete mathematics. – 2006. – № 4. – P. 57–66.
Зібрання