Тенденції розвитку фразеологічного складу німецької мови XVIII-XXI століть

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А.С. Макаренка
Анотація
Монографія присвячена висвітленню тенденцій та особливостей формування фразеологічної системи німецької мови з позицій сучасної лінгвістики. Вона є результатом міждисциплінарного дослідження, у якому здійснюється спроба розглянути розвиток засобів фразеологічної номінації на матеріалі електронних корпусів текстів художньої літератури XVIII – XXI століть. Особлива увага приділяється діахронічному аналізу фразеологічних одиниць.
The thesis is devoted to the study of the formation of German phraseological units during XVIII-XXI centuries. The paper suggests a new approach to the study of German phraseology from diachronic aspect of corpus linguistics. The experience of systematization of phraseological units in diachrony based on a system of images and values of a certain historical period have been described. Historical and genetic analyses of phraseological units have been determined.
Опис
Ключові слова
фразеологічна одиниця, діахронічний аспект, phraseological unit, diachronic approach
Бібліографічний опис
Школяренко, В. І. Тенденції розвитку фразеологічного складу німецької мови XVIII-XXI століть [Текст] : монографія / В. І. Школяренко ; Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2018. – 327 с.