Реалізація комунікативної ініціативи в англомовному парентальному дискурсі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Стаття присвячена дослідженню особливостей реалізації комунікативної ініціативи в англомовному парентальному дискурсі. Встановлено механізми та мовні засоби взяття й розподілу комунікативної ініціативи при реалізації комунікативного лідерства і комунікативного домінування дискурсивних особистостей батьків і дітей в англомовному парентальному дискурсі.
The paper focuses on the specifi city of communicative initiative realization in the English parental discourse. The communicative initiative embodies actualization of various aspects of the communicative and social competence and therefore the leading characteristics of discursive personalities of parents and children find their expression in the specifi city of the communicative initiative distribution within communicative moves and replica steps and in the variety of linguistic means of taking and transferring of the initiative in the English parental discourse.
Опис
Ключові слова
комунікативна ініціатива, дискурсивна особистість, комунікативне лідерство, комунікативне домінування, комунікативний хід, репліковий крок, англомовний парентальний дискурс, communicative initiative, discourse personality communicative leadership, communicative domination, communicative move, replica step, English parental discourse
Бібліографічний опис
Козлова, В. В. Реалізація комунікативної ініціативи в англомовному парентальному дискурсі / В. В. Козлова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Видавництво НаУОА, 2017. – Вип. 67. – С. 148–151.
Зібрання