Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
У матеріалах збірника розглядаються актуальні проблеми наукових пошуків студентів з питань теоретичних та експериментальних досліджень у галузях корекційної педагогіки, психології та реабілітації.
The articles of the collection cover the actual problems of scientific researches of students on the issues of theoretical and experimental research in the field of correctional pedagogy, psychology and rehabilitation.
Опис
Ключові слова
корекційно-розвивальна робота, логопедична допомога, оздоровлення та реабілітація населення, діти з психофізичними вадами, професійна підготовка логопедів та реабілітологів, психологічний супровід осіб, corrective-developing work, logopedic assistance, improvement and rehabilitation of the population, children with psychophysical disabilities, professional training of speech therapists and rehabilitation specialists, psychological support of people
Бібліографічний опис
Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації [Текст] : матеріали І Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (14 лютого 2017 року, м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; [редкол.: Ю. О. Лянной, М. О. Лянной, А. І. Кравченко та ін.]. – Суми :ФОП Цьома С. П., 2017. – 154 с.