Лінгвостилістичні та прагматичні особливості перекладу рекламних текстів

Анотація
Об'єктом дослідження дипломної роботи є англомовні рекламні тексти. У дослідженні наведено приклади з багатьох сфер реклами, зокрема: рекламні тексти автомобільної тематики, реклама харчової продукції, реклама косметичних засобів та засобів особистої гігієни, реклама одягу.
The object of research is advertising text in English. The study provides examples from many areas of advertising, including: automotive advertising texts, food advertising, advertising of cosmetics and personal hygiene products, clothing advertising.
Опис
Ключові слова
екламний текст, переклад, прагматична адаптація, адекватність перекладу, advertising text, translation, pragmatic adaptation, translation adequacy
Бібліографічний опис
Каменський, Д. Ю. Лінгвостилістичні та прагматичні особливості перекладу рекламних текстів [Текст] : магістер. робота / Д. Ю. Каменський ; науковий керівник В. І. Школяренко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 62 с.