Автентичні пісні та фольклор у сучасному українському вокальному мистецтві

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У бакалаврській роботі конкретизовано сутність і зміст понять «фольклор», «пісенний фольклор» і класифікацію українських пісень як частини фольклору та вплив народної пісні на становленні професійної музики, а також здійснено аналіз використання народних мотивів у поєднанні з різними музичними стилями (джаз, рок, поп, соул) та обґрунтовано використання елементів фольклору у системі сучасного українського вокального мистецтва та вплив фольклору на нього. У кваліфікаційній роботі проаналізовано еволюції форм побутування пісенного фольклору, а також творчий спадок сучасних вітчизняних виконавців («Kazka», «AlinaPash», «Khayat» «DakhaBrakha», «Onuka») і місце різних фольклорних елементів в ньому.
The bachelor's thesis specifies the essence and content of the concepts «folklore», «song folklore» and classification of Ukrainian songs as part of folklore and the influence of folk songs on the formation of professional music, as well as analyzes the use of folk motifs in combination with different musical styles (jazz, rock, pop, soul and others) and substantiates the use of folklore elements in modern Ukrainian vocal art and influence folklore on modern Ukrainian vocal art. The qualification thesis analyzes the evolution of forms of song folklore, as well as the creative heritage of modern Ukrainian performers («Kazka», «AlinaPash», «Khayat», «DakhaBrakha», «Onuka» and others) and the place of different folklore elements in it.
Опис
Ключові слова
фольклор, пісенний фольклор, українські народні пісні, естрадне мистецтво, фольклорні елементи, folklore, song folklore, Ukrainian folk songs, pop art, folklore elements
Бібліографічний опис
Бераіа, А. В. Автентичні пісні та фольклор у сучасному українському вокальному мистецтві [Текст] : бакалавр. робота / А. В. Бераіа ; науковий керівник О. О. Корякін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 45 с.