Professional Development of Teachers in the USA, Canada and the UK

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
The сhapter highlights the peculiarities of professional development of teachers working with gifted students in the United States, Canada and the United Kingdom. Two groups of models of GT teachers’ professional development are outlined: 1) models that provide organizational or inter-institutional cooperation; 2) models that do not involve large-scale implementation (can be implemented at school, class level, etc.).
У розділі висвітлено особливості професійного розвитку вчителів, які працюють із обдарованими школярами у США, Канаді та Великій Британії. Окреслено моделі професійного розвитку ОТ вчителів з розподілом на дві групи: 1) моделі, що передбачають організаційну або міжінституційну взаємодію; 2) моделі, які не передбачають масштабної імплементації (можуть бути запроваджені на рівні школи, класу тощо).
Опис
Ключові слова
professional development, gifted and talented students, GT teachers, models of professional development, USA, Canada, UK, професійний розвиток, обдаровані і талановиті школярі, ОТ вчителі, моделі професійного розвитку, США, Канада, Велика Британія
Бібліографічний опис
Boichenko, M. Professional Development of Teachers in the USA, Canada and the UK [Текст] / M. Boichenko // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка ; за заг. ред.: А. А. Сбруєвої та Г. Ю. Ніколаї. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – Розд. І : Глобальний контекст інноваційного розвитку вищої освіти. – С. 5–28.