Теоретико-методологічні засади психологічної просвіти як напряму діяльності практичних психологів та соціальних педагогів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті розкриваються теоретичні основи психологічної просвіти, спрямованої на формування психологічної культури особистості. Аналізуються напрямки і методи психологічної просвіти, як одного з напрямків професійної діяльності практичних психологів і соціальних педагогів.
The article reveals the theoretical foundations of psychological enlightenment aimed at the formation of a psychological culture of the individual. The directions and methods of psychological enlightenment as one of the directions of professional activity of practical psychologists and social pedagogues are analyzed.
Опис
Ключові слова
психологічна просвіта, методологія, психологія, практична психологія, психологічна служба, психологічна просвіта, соціальний педагог, psychological enlightenment, methodology, psychology, practical psychology, psychological service, psychological enlightenment, social educator
Бібліографічний опис
Тарасова, Т. Б. Теоретико-методологічні засади психологічної просвіти як напряму діяльності практичних психологів та соціальних педагогів [Текст] / Т. Б. Тарасова // Змістові інновації у професійній підготовці магістрів соціальної педагогіки : колективна монографія. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – С. 316–334.