Theoretic and Methodological Foundations of Professional Training of Tourist Accompaniment Professionals (Tour Guides)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
This paper examines the theoretic and methodological foundations of professional training of tourist accompaniment (support) professionals (tour guides, excursion guides), namely the problem of methods and methodologies in modern theory of excursion (excursion studies), peculiarities of using excursion methods in training of tour guides as in selected countries of post-Soviet area, as well as current demands to training of tour guides. As a result we conclude that taking into consideration all the specifics of methods of excursion is a prerequisite for training highly qualified professionals, who will be competitive and in demand in the job market at present.
В даній роботі розглянуто теоретико-методологічні засади професійної підготовки фахівців туристичного супроводу (екскурсоводів), а саме питання методики та методології в сучасному екскурсознавстві, особливості використання екскурсійної методики в підготовці фахівців туристичного супроводу (гідів-екскурсоводів) в деяких країнах пострадянського простору, а також сучасні вимоги до професійної підготовки гідів-екскурсоводів. Результатом можна вважати твердження про те, що при підготовці фахівців туристичного супроводу (гідів-екскурсоводів) врахування всіх особливостей екскурсійної методики є запорукою становлення висококваліфікованих фахівців, які будуть конкурентоспроможними та затребуваними на ринку праці бо на даний момент.
Опис
Ключові слова
tourism, cognitive tourism, innovations, innovative development, tourist product, туризм, пізнавальний туризм, інновації, інноваційний розвиток, туристичний продукт
Бібліографічний опис
Kovalenko, O. V. Theoretic and Methodological Foundations of Professional Training of Tourist Accompaniment Professionals (Tour Guides) [Text] / O. V. Kovalenko // Professional Competencies and Educational Innovations in the Knowledge Economy : collective monograph / Editors Lyubomira Popova, Mariana Petrova. – Veliko Tarnovo, Bulgaria : Publishing House ACCESS PRESS, 2020. – Р. 43–54.
Зібрання