Освіта в Україні: євроінтеграційний вектор

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У монографії представлено теоретичні та практичні результати наукових досліджень молодих науковців: аспірантів, магістрантів, бакалаврів щодо реалізації навчання, виховання та розвитку дітей із особливими освітніми потребами (за нозологіями) та взаємодії з їх батьками, наведено моделі сучасної системи допомоги цим дітям. Монографія адресована широкому колу фахівців, спеціалістам у галузі спеціальної та інклюзивної освіти, аспірантам, здобувачам та батькам, які мають дітей з особливими освітніми потребами.
The monograph presents the theoretical and practical results of scientific research of young scientists: postgraduates, masters, bachelors regarding the implementation of the current state of special and inclusive education in Ukraine: education, upbringing and development of children with special educational needs (according to nosologies) and interaction with their parents, models are given modern system of assistance to these children. The monograph is addressed to a wide range of specialists, specialists in the field of special and inclusive education, graduate students, applicants and parents who have children with special educational needs.
Опис
Ключові слова
спеціальна освіта, інклюзивна освіта, діти з особливими освітніми потребами, освіта, євроінтеграція, заклади освіти, special education, inclusive education, children with special educational needs, education, European integration, educational institutions
Бібліографічний опис
Освіта в Україні: євроінтеграційний вектор [Електронний видання] : колективна монографія / під заг. ред. О. Боряк. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2023. – 196 с.