Атрактивність Чорнобильської зони відчуження

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
CумДПУ імені А.С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства
Анотація
Людство сьогодні вже не полюбляє відпочивати пасивно і більшість туристичних компаній намагаються пропонувати активний та цікавий відпочинок. Саме тому популярністю серед туристів користуються нетрадиційні та екстремальні види туризму. Одним з таких нетрадиційних видів туризму є темний туризм (чорний туризм, туризм суму). До складових темного туризму слід віднести: туризм катастроф, містичний туризм, туризм по кладовищах і туризм «смерті» (цей вид спрямований на відвідування місць з трагічною історією: концентраційні табори смерті в Польщі, місця Голодомору в Україні, музеї тортур, в'язниці з суворим режимом, місця історичних битв). Відомі «темні» тури України, які існують доволі давно – це тури, під час яких відвідуються Личаківський цвинтар (Львів) та Бабин Яр (Київ). Особливою популярністю користується тур до міста Чорнобиля. Майже на всіх діючих АЕС України проводяться екскурсії з метою пропаганди «мирного атому».
Recreation and tourism today are the most powerful in the world economy. Compared with other branches of economic activity, the development of recreational and tourist activities is characterized by high rates of development. The "revolution of services" that took place in the last third of the last century and the rapid development of tourism have led to increased attention to recreational and tourist activities and its in-depth theoretical and methodological development. Modern people are working harder and harder, and the hectic pace of life adds to stress, which in turn is detrimental to health. A person just needs to rest both physically and morally. Therefore, tourism has become quite popular and an integral part of our lives in recent years. In today's globalized world, leading nations have given due consideration to the benefits of developing the tourism industry. Tourism contributes to the growth of employment, diversification of the economy, as the sphere of tourism and resorts is connected with the activities of more than 50 industries, increases the innovation of the national economy. Tourism contributes to the preservation and development of cultural potential, leads to the harmonization of relations between different countries and peoples, the preservation of an environmentally friendly environment. Among the current trends in the development of extreme tourism in Ukraine and the world is the trend of tourists visiting the Chernobyl Exclusion Zone, which was formed as a result of the man-made disaster at the Chernobyl nuclear power plant in 1986. The purpose of the study is to identify potential opportunities for the development of tourist facilities, the development of the author's tour to the exclusion zone. To achieve this goal, several tasks were solved: analyzed the classification of types of tour- ism, considered its types, analyzed trends in tourism in the Chernobyl Exclusion Zone, revealed the resource potential of the Exclusion Zone, developed an author's tour. Today, Chernobyl tourism is an indisputable fact that needs to be turned into a positive factor in promoting Ukraine's interest in Ukraine. The tragedy must be remembered, and the funds coming from tourism must be used for the benefit (economic, environmental, cognitive-scientific) for the country. The implementation of these proposals will promote the development of tourism in the Chornobyl Exclusion Zone.
Опис
Ключові слова
туризм, tourism, темний туризм, dark tourism, Чорнобиль, Chernobyl, нові туристичні маршрути, new tourist routes
Бібліографічний опис
Пугач, А. С. Атрактивність Чорнобильської зони відчуження [Текст] / А. С. Пугач, В. Г. Саєнко // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Географічні науки : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: А. О. Корнус, О. М. Король, С. І. Сюткін та ін.].– Суми, 2022. – Т. 2, вип. 3. – С. 70–76. – DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.6463848