Використання віртуальної обсерваторії stellarium у навчанні астрономії

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
Авторами показана зручність використання програмного пакету Stellarium при навчанні астрономії, виділені та описані можливості цієї програми та запропоновано види діяльності на робочому місці в навчальному закладі так і у домашніх умовах, до яких можна залучити майбутніх вчителів фізики та математики.
The authors demonstrate the convenience of using Stellarium software in teaching astronomy, highlight and describe the possibilities of this program, and offer the types of activities in the workplace at an educational institution and at home, in which can be attracted by future teachers of physics and mathematics. Key words: Astronomy, Education, Software, Stellarium, Future teacher.
Авторами показано удобство программного пакета Stellarium при обучении астрономии, выделены и описаны возможности этой программы и предложены виды деятельности как на рабочем месте в учебном заведении так и в домашних условиях, к которым можно привлечь будущих учителей физики и математики.
Опис
Ключові слова
астрономія, навчання, програмне забезпечення, Stellarium, майбутній вчитель, astronomy, learning, software, future teacher
Бібліографічний опис
Салтикова, А. І. Використання віртуальної обсерваторії stellarium у навчанні астрономії [Текст] / А. І. Салтикова, О. М. Завражна // Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу – ІТМ*плюс-2018 : матеріали ІІІ Міжнародної науково-методичної конференції (8–9 листопада 2018 року, м.Суми): у 2 т. / упорядник О. С. Чашечникова. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2018. – Т. 1. – С. 205–206.