Еволюція зарубіжної думки щодо лікувально-педагогічного впливу музичного мистецтва на особистість

Ескіз недоступний
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ТОВ «Поліграф плюс»
Анотація
У статті автором зроблений аналіз поглядів античних поетів, філософів, а також науковців, лікарів, педагогів, музикознавців різних історичних епох на проблему лікувально-педагогічного впливу музичного мистецтва на особистість. У статті акцентується увага на аналізі сучасних напрямів використання музичного мистецтва в лікувальній та корекційній роботі з дітьми різних категорій, що включає психофізіологічний, психотерапевтичний, психологічний та соціально-педагогічний. Наведений матеріал структурований у хронологічному порядку, що дозволило виділити історичні етапи у розвитку різних поглядів на досліджувану проблему, простежити часовий проміжок використання музичного мистецтва в лікувальній та корекційній роботі.
In the article author made an analysis of the views of ancient poets, philosophers and scientists, physicians, educators, musicologists different eras on the problem of medical and educational impact of music on a person. It is shown that in prehistoric times the musical art associated with myths, magic and religious cult rituals. Based on the views of the ancient philosophers, thinkers there were various theories and concepts of the impact of music on the body and the human psyche. Scientific understanding of the mechanisms scientists impact of music on the human body began in the early twentieth century. The article focuses on the analysis of current uses of music in therapeutic and remedial work with children of different categories, including psycho-physiological, psychotherapeutic, psychological and socio-pedagogical. The materials structured chronologically, which allowed time interval to track the use of music in medical and remedial work and highlight historical periods and stages in the development of different views on the issue under study: pre-scientific period that includes the ripening stage ideas therapeutic effects of music and scientific propaedeutic phase formation thought; Research period comprising theoretical principles forming the physiological effects of music on the human body and the stage of formation and development of scientific understanding of the mechanisms of diversification effects of music on people.
Опис
Ключові слова
музичне мистецтво, лікувально-педагогічний вплив, історія розвитку, діти з порушеннями психофізичного розвитку, musical arts, medical and pedagogical influence the history of children with psychophysical development
Бібліографічний опис
Картава Ю. А. Еволюція зарубіжної думки щодо лікувально-педагогічного впливу музичного мистецтва на особистість [Текст] / Ю. А. Картава // Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови : збірник наукових. праць. – Київ : ТОВ «Поліграф плюс», 2015. – Вип. 9. – С. 39–46.