Несприятливі екзогенні процеси в зоні впливу меліоративної системи «Журавка»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Сумський відділ Українського географічного товариства
Анотація
В статті розглядається розвиток ерозійних процесів в зоні впливу меліоративної системи «Журавка», зокрема на прилеглій до водосховища території. Дана система є однією з небагатьох зрошувальних систем Чернігівської області, розташовується на південному сході області в Прилуцькому районі в басейні р. Журавка. Структурно зрошувальна система була включена до складу Удайської осушувальної системи (УОС). На початку статті розглядаються природні особливості басейну р. Журавка, в першу чергу геологічна та літологічна будова території дослідження, рельєф, ґрунтовий покрив як основа розвитку окремих екзогенних процесів. Зазначаються особливості в поширенні ерозійних форм поблизу водосховища «Журавка», розглядається й аналізується комплекс протиерозійних заходів та їх обсяг, здійснений при будівництві меліоративної системи, сучасний стан самої системи. Зроблено спробу прогнозування подальшого розвитку водно-ерозійних процесів в зоні впливу меліоративної системи «Журавка».
The article deals with the development of erosion processes in the area of influence of the ameliorative system "Zhuravka", in particular in the area adjacent to the reservoir. This system is one of the few irrigation systems in the Chernihiv region, located in the southeast of the region in the Pryluky district in the basin of the Zhuravka River. The structural irrigation system was included in the Udai drainage system (UDS). At the beginning of the article the natural features of the basin of the river Zhuravka are considered, first of all geological and lithological structure of the explored territory, relief, soil cover as a basis of development of specific exogenous processes. Peculiarities of the spread of erosion forms near the Zhuravka Reservoir are noted; the complex of antierosion measures and their volume carried out during the construction of the ameliorative system and the current state of the system are considered and analyzed. An attempt to predict the further development of water-erosion processes in the area of influence of the ameliorative system "Zhuravka" is made.
Опис
Ключові слова
водна ерозія, water erosion, меліоративна система, meliorative system, площинний змив, surface wash of rain, лінійний розмив, linear washout, екзогенез, exogenesis, протиерозійні заходи, anti-erosion measures
Бібліографічний опис
Слюта, В. Б. Несприятливі екзогенні процеси в зоні впливу меліоративної системи «Журавка» [Текст] / В. Б. Слюта, Т. О. Лестовнича, А. Ю. Райська // Наукові записки Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Географічні науки : науковий журнал / МОН України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Українське географічне товариство, Сумський відділ ; [редкол.: Б. М. Нешатаєв, М. О. Барановський, Т. В. Імангулова та ін.]. – Суми, 2021. – Т. 2, вип. 2. – С. 84–91. – DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.4782617.