Робочі бригади – форма організації спілкування між учнями під час їх навчальної діяльності

Анотація
У статті йдеться про використання бригадної форми роботи на різних етапах навчальних занять і з різною метою: врахування індивідуальних можливостей, надання свободи в організації власної діяльності, організація самоконтролю, зменшення дефіцити навчального часу.
This article explains how to use the form of brigade in various stages of training sessions and for different purposes, taking into account the individual capabilities provide the freedom to organize their own activities, self-organization, reducing training time deficits.
Опис
Ключові слова
робоча бригада, групова форма роботи, самооцінювання, блок структурних елементів, working team, group form work, self-esteem, block structural elements
Бібліографічний опис
Каленик, В. І. Робочі бригади – форма організації спілкування між учнями під час їх навчальної діяльності [Текст] / В. І. Каленик, В. О. Бала, М. В. Каленик // Культура педагогічного спілкування як фактор гуманізації сучасної освіти : матеріали міжрегіональної наукової конференції. – Суми, 1996. – С. 238–239.
Зібрання