Економіка, інноватика та сучасні бізнес-технології: актуальні проблеми та розвиток

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019-06
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
До збірника увійшли матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка, інноватика та сучасні бізнес-технології: актуальні проблеми та розвиток» Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, в яких наведені результати наукових досліджень, виконаних у різних країнах, у таких наукових напрямах, як економічний розвиток держави і регіонів, інновації в управлінні бізнес-процесами, інноваційний розвиток публічного управління, ІТ-інновації в науці, бізнесі та освіті, стратегічні вектори права в умовах глобальної нестабільності. Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, студентів, аспірантів та всіх, хто цікавиться науково-практичними проблемами сучасної економіки. В сборник вошли материалы ІІ Международной научно-практической конференции «Экономика, инноватика и современные бизнес- технологии: актуальные проблемы и развитие» Сумского государственного педагогического университета имени А. С. Макаренко, в которых приведенные результаты научных исследований, выполненных в разных странах, в таких научных направлениях, как экономическое развитие государства и регионов, инновации в управлении бизнес-процессами, инновационное развитие публичного управления, ІТ–инновации в науке, бизнесе и образовании, стратегические векторы права в условиях глобальной нестабильности. Для научных работников, преподавателей высших учебных заведений, студентов, аспирантов и всех, кто интересуется научно-практическими проблемами современной экономики.
The collection consists of the materials from ІІ International Scientific Conference «Economy, innovation and modern business technologies: current problems and development» of Sumy State Pedagogical University named after A. S. Makarenko, which present the results of the research carried out in different countries, in such scientific areas as economic development of the state and regions, innovations in business-process management, innovation development of public administration, IT innovations in science, business and education, strategic vectors of law in the conditions of global instability and others. For scientists, lecturers of higher education institutions, students, graduates and everybody, interested in the scientific and practical problems of modern economics.
Опис
Ключові слова
інновації, innovations, бізнес-технологі, business technologies, економіка, economy, економічний розвиток, economic development
Бібліографічний опис
Економіка, інноватика та сучасні бізнес-технології: актуальні проблеми та розвиток [Текст] : матеріали IІ Міжнародної науково-практичної конференції, 10–11 червня 2019 року, м. Суми / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка, Інститут економіко-правових досліджень НАН України ; [орг. ком.: Ю. О.Лянной (гол.), В. І. Шейко, О. Ю. Кудіна та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2019. – 140 с.