Показники гуморальної ланки імунітету у осіб з короткозорістю різного ступеня

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-11-23
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
В статті розкрито результати дослідження гуморальної ланки системного імунітету у осіб з набутою короткозорістю різного ступеня. Показано, що при короткозорості слабкого, середнього та високого ступенів відбувається збільшення абсолютного та відносного вмісту В-лімфоцитів, що відображається в підвищенні вмісту імуноглобулінів основних класів, особливо IgM та IgA.
The results of the study of the humoral system of systemic immunity in people with myopia of varying degrees (acquired form) were submitted in the article. It was shown that in the myopia low, middle and high degrees, an increase in absolute and relative content of B-lymphocytes is observed, which is reflected in an increase in the content of immunoglobulins of the main classes, especially IgM and IgA.
Опис
Ключові слова
патофізіологія, короткозорість, імунітет, міопія, pathophysiology, myopia, immunity
Бібліографічний опис
Колесник, Ю. І. Показники гуморальної ланки імунітету у осіб з короткозорістю різного ступеня [Текст] / Ю. І. Колесник, В. І. Шейко // Актуальні питання біології та медицини : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, (16-17 листопада 2017 р., м. Суми). – Суми : ФОП Цьома С. П., 2017. – С. 102–104.