Використання настільно-друкованих ігор у корекційному процесі для дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення

Ескіз недоступний
Дата
2018-05
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
У статті розглядається використання ігор у корекційному процесі для дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення.
The article discusses the use of games in the correction process for preschoolers with a general underdevelopment of speech
Опис
Ключові слова
класифікації ігор, загальне недорозвинення мовлення, лексико-граматична складова мовлення, classification of games, general lack of development of speech, lexical-grammatical side of speech
Бібліографічний опис
Ласточкіна, О. В. Використання настільно-друкованих ігор у корекційному процесі для дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення [Текст] / О. В. Ласточкіна, Ж. О. Степанченко // Актуальні проблеми корекційної педагогіки, психології та реабілітації : матеріали І Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції з міжнародною участю, (15 травня 2018 року, м. Суми) / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2018. – С. 127–130.