Розвиток ветеранського спорту на Сумщині (1993–2021 роки)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
CумДПУ імені А. С. Макаренка
Анотація
У дослідженні були розглянуті особливості розвитку ветеранського спорту на Сумщині (1993 – 2021 рр.). Було визначено та обґрунтовано етапи розвитку ветеранського спорту на Сумщині (1993 – 2021 рр.). Застосувавши метод інтерв’ю та провівши аналіз матеріалів з отриманих відповідей дав можливість з’ясувати передумови становлення ветеранського спорту, та визначити перспективи розвитку ветеранського спорту на Сумщині.
The study considered the peculiarities of the development of veteran sports in the Sumy region (1993–2021). The stages of development of veteran sports in Sumy region (1993–2021) were determined and substantiated. Using the method of interviews and analyzing the materials from the answers received, it was possible to find out the preconditions for the formation of veteran sports, and to determine the prospects for the development of veteran sports of Sumy region.
Опис
Ключові слова
спортсмени ветерани, змагання, асоціація, федерація, ветеранський спорт, команда, veteran athletes, competitions, association, federation, veteran sport, team
Бібліографічний опис
Остра, А. Ю. Розвиток ветеранського спорту на Сумщині (1993–2021 роки) [Текст] : магістер. робота / А. Ю. Остра ; науковий керівник О. А. Томенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 58 с.