Еволюція наукових поглядів на формування поняття «ризик»

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті проаналізовано сутність поняття «ризик», розглянуті основні підходи та концепції ризиків (Ф. Найта, У. Бека, Е. Гідденса, Н. Лумана).
The notion “risk” is analyzed in the article, the main approaches and risks conception are considered (F. Night, U. Back, E. Giddens, N. Luman).
Опис
Ключові слова
ризик, risk, соціальний ризик, social risk, невизначеність, ambiguity, випадковість, chance, цінність, value
Бібліографічний опис
Зленко, Н. М. Еволюція наукових поглядів на формування поняття «ризик» [Текст] / Н. М. Зленко // Філософія науки: традиції та інновації : науковий журнал / МОН України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка ; [редкол.: В. М. Вандишев, М. О. Качуровський, В. А. Косяк та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. – № 2 (8). – С. 48–57.