Комунікативно-прагматичний аналіз текстової ситуації «евтаназія» у романі Jojo Moyes «Me Before You»

Анотація
У науково-дослідницькій роботі було розглянуто специфіку художнього дискурсу, досліджено особливості моделювання текстової ситуації «евтаназія» у романі Jojo Moyes «Me before you», розглянуто лексичну наповненість текстової ситуації, визначено та проаналізовано мовні засоби втілення тактик реалізації стратегії «добровільне прощання з життям».
The research considered the specificity of literary discourse, studied the features of modeling the textual situation "euthanasia" in Jojo Moyes' novel "Me before you", considered the lexical content of the textual situation, identified and analyzed language means to implement tactics of the strategy "voluntary euthanasia".
Опис
Ключові слова
художній дискурс, комунікативно-прагматичний аспект, текстова ситуація, евтаназія, literary discourse, communicative-pragmatic aspect, textual situation, euthanasia
Бібліографічний опис
Бабошина, Г. О. Комунікативно-прагматичний аналіз текстової ситуації «евтаназія» у романі Jojo Moyes «Me Before You» [Текст] : магістер. робота / Г. О. Бабошина ; науковий керівник А. М. Коваленко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – 108 с.