Функціонування свідомого і несвідомого народу у його мові

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Досліджуються психологічні особливості свідомості народу відображені у мові і мовленні. Виявлено деякі особливості мови пов’язані з буттям кочових і осілих землеробів, які впливають на розвиток свідомості народу. З’ясовано, що, як підґрунтя свідомості, ряд європейських мов, включаючи і німецьку, ближчі до української, ніж російська.
The author explores the psychological features of people’s consciousness, reflected in language and speech, by defining certain features of language, associated with nomadic and settled farmers’ lifestyle, which affects the development of the people’s consciousness. It is revealed that as a basis of consciousness, a number of European languages, including German, are closer to Ukrainian than Russian.
Опис
Ключові слова
здогадка, інтеріоризація, мовлення, образ, рідна мова, свідомість, guess, consciousness, image, іnteriorization, native language, speech
Бібліографічний опис
Бедлінський, О. І. Функціонування свідомого і несвідомого народу у його мові [Текст] / О. І. Бедлінський // Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht = Діалог мов – діалог культур. Україна і світ : VIII Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik, München 4.–6 November 2017. – Readbox unipress Open Publishing LMU, 2018. – С. 500–507.
Зібрання