Компетентнісний підхід у формуванні аналітичної компетентності майбутніх магістрів освіти

Анотація
В тезах розглядається питання використання компетентнісного підходу у формуванні аналітичної компетентності у майбутніх магістрів освіти
The thesis discusses the use of a competent approach in shaping the analytical competence of future masters of education
Опис
Ключові слова
компетентнісний підхід, competent approach, компетентність, competence, аналітична компетентність, analytical competence
Бібліографічний опис
Вакал, Ю. С. Компетентнісний підхід у формуванні аналітичної компетентності майбутніх магістрів освіти [Текст] / Ю. С. Вакал // Наука і техніка сьогодення: пріоритетні напрямки розвитку України та Польщі : матеріали Міжнародної мультидисциплінарної конференції, 19–20 жовтня 2018 р., Воломін, Польща / Університет міжнародного та регіонального співробітництва імені Зигмунта Глогера. – 2018. – С. 11–14.