Віртуальний лабораторний практикум в системі формування професійних компетентностей майбутнього учителя фізики

Анотація
У роботі проаналізовано місце віртуальних лабораторних робіт в системі формування професійних компетентностей майбутнього учителя фізики. Показано, що віртуальний експеримент доцільно використовувати при вивченні явищ і процесів, спостереження яких неможливе в реальному часі.
В работе проанализировано место виртуальных лабораторних работ в системе формирования профессиональних компетентностей будущего учителя физики. Показано, что виртуальний експеримент целесообразно использовать при изучении явлений и процессов, наблюдение которых невозможно в реальном времени.
This paper analyzes the place of virtual laboratory works in the formation of professional competence of future teachers of physics. It is shown that the virtual experiment is useful when studying phenomena and processes, the observation of which is impossible in real time.
Опис
Ключові слова
віртуальний лабораторний практикум, фахова компетентність, навчально-методичне забезпечення, virtual laboratory workshop, professional competence, training and methodological support
Бібліографічний опис
Салтикова, А. І. Віртуальний лабораторний практикум в системі формування професійних компетентностей майбутнього учителя фізики [Текст] / А. І. Салтикова, Ю. О. Шкурдода // Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2014) : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 3-4 грудня 2014 р., м. Суми : у 2 т. Т. 1. – Суми : ВВП «Мрія», 2014. – С. 72–73.