Власні назви роману "Польові дослідження з українського сексу" в німецькому перекладі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Статтю присвячено стратегії перекладу власних назв мовної пари українська ‒ німецька на матеріалі “Польових досліджень з українського сексу” Оксани Забужко та німецького перекладу твору, виконаного колективом DAJA. Виокремлено та проаналізовано ряд власних назв з нюансами перекладу, зокрема інтралінгвальні конотоніми та культурно марковані назви, які втрачають свої експресивні риси у перекладі.
In the article the strategies of proper names translation within the language pair Ukrainian ‒ German are discussed. The research is based on Oksana Zabužko's “Fieldwork in Ukrainian Sex” and its German translation performed by the translation team DAJA. We identified and analyzed a number of proper names including intralingual connotative and culturally marked proper names that lose their expressive features in translation.
Опис
Ключові слова
власна назва, конотонім, переклад, Оксана Забужко, proper name, connotative proper name, translation, Oksana Zabužko
Бібліографічний опис
Божко, І. С. Власні назви роману «Польові дослідження з українського сексу» в німецькому перекладі [Текст] / І. С. Божко // Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen. Die Ukraine aus globaler Sicht : ХІ Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik / Hrsg.: Olena Novikova, Ulrich Schweier. – München : Verlag Readbox Unipress, 2021. – S. 28–35. – (Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik, 2020).
Зібрання