Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегія управління

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Університетська книга
Анотація
Монографія присвячена проблемам методології корекційно-реабілітаційної діяльності. Висвітлено теоретичні засади комплексної допомоги особам з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю з позицій корекційної педагогіки та в комплексі з іншими науками. Обґрунтовано сутність та визначено роль і місце інституту управління системою корекційно-реабілітаційної допомоги на регіональному рівні. Запропоновано теоретичну модель підготовки фахівців до управління корекційно-реабілітаційною допомогою. Для науковців, викладачів, аспірантів, студентів; учителів, управлінців, яких цікавлять питання організації допомоги особам з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю.
The monograph is devoted to problems of methodology of correctional and rehabilitation activities. The theoretical foundations of complex assistance to persons with psychophysical disorders and/or disabilities from the standpoint of correctional pedagogy and in combination with other sciences are highlighted. The essence and the role and place of the institute of management of the system of correctional and rehabilitation assistance at the regional level are substantiated. The theoretical model of training specialists for management of correctional and rehabilitation help is offered. For scientists, lecturers, postgraduates, students; teachers, managers who are interested in the organization of assistance to persons with mental and physical disabilities and/or disability.
Опис
Ключові слова
особи з психофізичними порушеннями та/або з інвалідністю, лица с психофизическими нарушениями и/или с инвалидностью, people with mental and physical impairments, корекційно-реабілітаційна діяльність, коррекционно-реабилитационная деятельность, correctional-rehabilitation activity, методологія, методология, methodology, управління, управление, management, підготовка фахівців до управління, поготовка специалистов
Бібліографічний опис
Дегтяренко, Т. М. Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегія управління[Текс] : монографія / Т. М. Дегтяренко. – Суми : Університетська книга, 2011. – 403 с.