Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Збірник містить доповіді та повідомлення учасників V Міжнародної наукової конференції «Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації» Розрахований на викладачів вищих і середніх навчальних закладів, науковців, аспірантів, студентів, усіх, хто цікавиться історією. Матеріали подані в авторській редакції. Автори несуть відповідальність за точність наведених фактів, цитат, власних імен, географічних назв, посилань на джерела тощо. Редколегія може не поділяти погляди авторів публікацій.
The collection contains reports and reports of the participants of the V International Scientific Conference Historical and Local Lore Studies: Traditions and Innovations. Designed for teachers of higher and secondary education, scientists, graduate students, students, anyone interested in history. Materials are submitted in the author's edition. The authors are responsible for the accuracy of the facts, quotations, proper names, geographical names, references, etc. The editorial board may not share the views of the authors of the publications.
Опис
Ключові слова
конференція, краєзнавча специфіка, історія, минуле Сумщини, історичне краєзнавство, conference, local lore specifics, history, past of Sumy region, historical local lore
Бібліографічний опис
Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації [Текст] : матеріали V Міжнародної наукової конференції, (Суми, 11–12 листопада 2021 року) : у 2-х ч. Ч. 2. / редкол.: В. О. Оліцький, В. І. Абакумова, С. О. Авхутська та інші. – Суми : ФОП Цьома С. П., 2021. – 142 с.