Соціально-економічні та політичні трансформації в Англії в епоху Тюдорів

Анотація
Дане дослідження розкриває тему внутрішньої та зовнішньої політики Англійського королівства в часи правління династії Тюдорів. В роботі описана вітчизняна та зарубіжна історіографія по темі дослідження, дано характеристику ключовим персоналіям династії та проаналізовано суть і значення їх соціально-економічних та політичних реформ.
This study reveals the topic of domestic and foreign policy of the Kingdom of England during the reign of the Tudor dynasty. The paper describes domestic and foreign historiography on the topic of research, gives a description of the key personalities of the dynasty and analyzes the essence and significance of their socio-economic and political reforms.
Опис
Ключові слова
династія Тюдорів, Генріх VII, Йорки, Ланкастери, внутрішня політика, іспанська Армада, колоніальні захоплення, Tudor dynasty, Henry VII, York, Lancaster, domestic politics, Spanish Armada, colonial conquests
Бібліографічний опис
Литвиновська, Ю. А. Соціально-економічні та політичні трансформації в Англії в епоху Тюдорів [Текст] : магістер. робота / Ю. А. Литвиновська ; науковий керівник О. В. Потєхін. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2020. – 81 с.