Право в умовах постмодерну: правовий дискурс

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023-02
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
Монографія є своєрідним дискурсом, у якому висвітлюється загально правова проблематика сучасної правничої науки. Зосереджено увагу на питаннях розуміння права, людських правах, правах дитини, а також проблемах зміни парадигми сприйняття категорій конституційного права (як самого конституційного права, так і конституціоналізму, конституції, системи конституційного права, принципів конституційного права). Зазначені тематики розкриваються через призму цінностей західної правової культури та в контексті «європейської ідентичності Українського народу і незворотності європейського та євроатлантичного курсу України».
The monograph is a kind of discourse in which the general legal issues of modern jurisprudence are highlighted. Attention is focused on issues of understanding law, human rights, children's rights, as well as problems of changing the paradigm of perception of categories of constitutional law (both constitutional law itself and constitutionalism, the constitution, the system of constitutional law, principles of constitutional law). These topics are revealed through the prism of the values of Western legal culture and in the context of "the European identity of the Ukrainian people and the irreversibility of Ukraine's European and Euro-Atlantic course."
Опис
Ключові слова
право, law, права дитини, child rights, людські права, human rights, конституційне право, constitutional law, Європейський суд з прав людини, European Court of Human Rights, система права, legal system
Бібліографічний опис
Кучук, А. М. Право в умовах постмодерну: правовий дискурс [Текст] : монографія. – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 130 с.