Ювілейна палітра 2019

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Автори
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С.П.
Анотація
Збірник статей видається за матеріалами щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції, метою якої є вивчення та популяризація українського музичного мистецтва минулого та сьогодення. Публікації сьогорічного випуску, як і попередніх видань, торкаються вивчення актуальних питань музикознавства, творчості як знаних, так і маловідомих українських митців, представників української діаспори і наших сучасників.
The collection of articles is published based on the materials of the annual all-Ukrainian scientific and practical conference, the purpose of which is to study and popularize Ukrainian musical art of the past and present. The publications of this year's issue, like previous editions, touch on the study of topical issues of musicology, the work of both well-known and little-known Ukrainian artists, representatives Ukrainian diaspora and our contemporaries.
Опис
Ключові слова
СумДПУ імені А. С. Макаренка, творча спадщина композиторів, XVII - початок XX століття, музична культура діаспори, композиторська практика, музикознавча практика, виконавська практика, музично-педагогічний досвід, SSPU of A. S. Makarenko, creative heritage of composers, 17th - beginning of 20th century, musical culture of the diaspora, composer practice, musicological practice, executive practice, musical and pedagogical experience
Бібліографічний опис
Ювілейна палітра 2019 : до пам’ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів [Текст] : збірник статей за матеріалами ІІІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 5-6 грудня 2019 року / МОН України, Сумський державний педагогічний ун-т ім. А. С. Макаренка, Навчально-науковий ін-т культури і мистецтв ; [редкол.: О. К. Зав'ялова, О. А. Устименко-Косоріч, О. В. Єременко, Г. О. Стахевич]. – Суми : [ФОП Цьома С. П.], 2020. – 136 с.