Формування маркетингової культури майбутнього менеджера з туризму як педагогічна проблема та шляхи її розв’язання

Ескіз недоступний
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ДонОІПДО
Анотація
В даній статті визначається місце маркетингової культури в структурі професійно важливих якостей особистості менеджера з туризму; аналізуються різноманітні підходи до розкриття сутності маркетингової культури фахівця; обснована модель процесу формування маркетингової культури майбутніх менеджерів сфери туризму у ВНЗ. Також теоретично обґрунтовано взаємозв’язок структурних компонентів маркетингової культури майбутнього менеджера з туризму та критерії її оцінювання
In this article the place of marketing culture in structure of professionally important qualities of the identity of the manager of tourism is defined; various approaches to the disclosure of the essence of the marketing culture specialist; the model of formation process of marketing culture of future managers of the sphere of tourism is proved in higher education institution. The relationship of the structural components of the marketing culture of the future manager of tourism and its evaluation criteria are theoretically substantiated.
Опис
Ключові слова
маркетинг, туризм, педагогічна модель, менеджер з туризму, педагогічна проблема, маркетингова культура, педагогічний процес, компоненти маркетингової культури, marketing, tourism, pedagogical model, tourism manager, pedagogical problem, marketing culture, pedagogical process, components of marketing culture
Бібліографічний опис
Коваленко, О. В. Формування маркетингової культури майбутнього менеджера з туризму як педагогічна проблема та шляхи її розв’язання [Текст] / О. В. Коваленко // Педагогічна скарбниця Донеччини : науково-методичний журнал. – Слов’янськ : ДонОІПДО, 2016. – №2. – С. 62–72.
Зібрання