4-вимірні вектори в СТВ

Анотація
Вивчення явищ, які протікають з великими швидкостями, вимагає врахування скінченності швидкості передачі взаємодії. Це, спільно з вимогою інваріантності законів всіх явищ по відношенню до зміни системи відліку, приводить до необхідності нерозривного розгляду простору і часу та введення єдиного об’єкту, у якому протікають всі процеси в природі – чотиривимірного простору-часу.
The study phenomena that occur with high speed, requires consideration of finite rate of interaction. This, together with the requirement of invariance laws of all phenomena in relation to changes in the reference system, makes it necessary to review unbroken space and time and the introduction of a single object in which all processes occurring in nature - four-dimensional space-time.
Опис
Ключові слова
спеціальна теорія відносності, special theory of relativity, 4-вимірні вектори, 4-dimensional vectors
Бібліографічний опис
Мороз, І. О. 4-вимірні вектори в СТВ [Текст] / І. О. Мороз, В. С. Іваній, Р. І. Холодов // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики : збірник наукових праць. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. ІХ. – С. 339–350.
Зібрання