Сучасний стан проблеми формування професіоналізму майбутніх економістів

Ескіз недоступний
Дата
2014
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ДВНЗ «Криворізький національний університет»
Анотація
В даній статті автором проаналізовано сучасний стан проблеми формування професіоналізму майбутніх економістів, розглянено фактори, що визначають рівень підготовленості економіста до професійної діяльності, виділено рівні професійної спрямованості студентів, а також визначено критерії сформованості професійних знань студентів економічних спеціальностей.
The modern state of the problem of forming of the future economists’ professionalism is analyzed by the author in this article, the factors defining the level of an economist’s qualification for the occupational activity are examined, the levels of the students’ occupational directedness and the criteria of the formedness of the occupational knowledge of the students of the economical specialties are also defined.
Опис
Ключові слова
структура діяльності економіста, професійно значущі якості фахівця, професійна спрямованість студентів, structure of an economist’s activity, specialist’s occupational significant qualities, students’ occupational directedness
Бібліографічний опис
Коваленко, О. В. Сучасний стан проблеми формування професіоналізму майбутніх економістів [Текст] / О. В. Коваленко // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць. – Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2014. – Випуск 42. – С. 171–176.
Зібрання