Роль національного музичного мистецтва у вихованні учнів старшого шкільного віку

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021-02
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СГ НТМ «Новий курс»
Анотація
Стаття присвячена визначенню ролі національного музичного мистецтва у вихованні школярів старшого шкільного віку. В даній роботі проаналізовано питання та можливості естетичного виховання школярів засобами музичного мистецтва. Визначено, що освоєння національного музичного мистецтва регіону в навчально-виховному процесі учнів старшого шкільного віку буде сприяти оволодінню різнобічних знань про музичну культуру, розвитку естетичних і музичних інтересів і потреб, широті національної самосвідомості, будучи важливим фактором формування музичної культури школярів, зростання духовних потреб та ідеалів молодого покоління в умовах сучасної освіти.
The article is devoted to defining the role of national musical art in the education of high school students. This paper analyzes the issues and possibilities of aesthetic education of schoolchildren by means of musical art. It is determined that the development of national musical art of the region in the educational process of high school students will contribute to the acquisition of diverse knowledge about music culture, development of aesthetic and musical interests and needs, the breadth of national identity, being an important factor in forming musical culture. ideals of the younger generation in modern education.
Опис
Ключові слова
мистецтво, музичне мистецтво, естетичне виховання, учні старшого шкільного віку, зміст музичної освіти, art, music art, aesthetic education, high school students, content of music education
Бібліографічний опис
Тао Є Роль національного музичного мистецтва у вихованні учнів старшого шкільного віку [Текст] / Тао Є, О. В. Коваленко // Креативний простір : електрон. наук. журнал. – Харків : СГ НТМ «Новий курс», 2021. – № 2. – С. 24–25.
Зібрання