Обрядові пісенні жанри Сумщини: географія основних ритмотипів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НМАУ імені П. І. Чайковського
Анотація
Автор проводить систематичні дослідження традиційної музичної культури північ-ного сходу України (територія сучасної Сумської області). Публікація має інформативне спрямування. Її мета – представити картину етномузикознавчого обстеження терену, на основі згромаджених даних подати максимально повні відомості щодо географії поширених тут обрядових пісенних жанрів та їх основних ритмотипів у вигляді п‘яти детальних карт.
The author of the article is conducting systematic explorations of the North-Eastern Ukraine‘s [present Sumy region] traditional musical cultures. The publication has mainly the informative character. Its purpose is to present an obvious picture of ethnomusical investigations of the region, and on the basis of collected materials give in maximum possible completeness the data on the geography of ritual songs‘ genres widespread there and their main rhythmic types, in the form of five detailed maps.
Опис
Ключові слова
обрядові жанри музичного фольклору, ритмотип, картографу-вання, фольклорні фоноархіви, Сумська область, ritual genres of musical folklore, song, rhythmical type, audioarchives of folkmusic, Sumy region
Бібліографічний опис
Гончаренко, О. Обрядові пісенні жанри Сумщини: географія основних ритмотипів [Текст] / О. Гончаренко // Проблеми етномузикології. Серія : Слов’янська мелогеографія. Київ : НМАУ імені П. І. Чайковського, 2010. – Вип. 5, Кн. 1. – С. 31–42.
Зібрання