Корекція зв’язного мовлення у дітей з затримкою психічного розвитку

Ескіз недоступний
Дата
2018-10
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СумДПУ імені А.С.Макаренка
Анотація
Автором подано результати апробації методу наочного моделювання для розвитку зв’язного мовлення дітей старшого дошкільного віку з ЗПР, а також підтвердження ефективності експериментального засобу.
The author presents the results of approbation of the method of visual simulation. This method is used for the development of coherent speech of children of the senior preschool age with a delay of mental development. The author suggests results confirming the effectiveness of the experimental tool.
Опис
Ключові слова
метод наочного моделювання, method of visual simulation, розвиток зв’язного мовлення, the development of coherent speech, старші дошкільники з затримкою психічного розвитку, older preschoolers with a delay in mental development
Бібліографічний опис
Ласточкіна, О. В. Корекція зв’язного мовлення у дітей з затримкою психічного розвитку мовлення [Текст] / О. В. Ласточкіна // Корекційно-реабілітаційна діяльність: стратегії розвитку у національному та світовому вимірі : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції, 09 жовтня 2018 року, м. Суми. – Суми, 2018. – С. 245–249.