Особливості використання кольоротерапії в процесі сучасної школи

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2017-12
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
ФОП Цьома С. П.
Анотація
Стаття присвячена проблемі впливу кольору на особливості сприйняття учбового матеріалу школярами в ході уроку, на повсякденну поведінку дітей у школі. У статті розкриваються особливості виникнення фізичних реакцій у дітей на той чи інший колір, розкривається психологічна складова кольоротерапії, запропоновано варіанти використання знань про колір з метою гармонізації учбового процесу.
The article deals with the colour effects on schoolchildren’s perception peculiarities of the learning material at the lessons, on their everyday behavior at school. The article reveals the peculiarities of the children’s physical reactions on different colors, the psychological component of colourtherapy; and scenarios of using knowledge about colour to improve the educational process are offered.
Опис
Ключові слова
психологія, кольоротерапія, школярі, навчальний процес, psychology, colour therapy, schoolchildren, learning process
Бібліографічний опис
Арт-терапія як інноваційна технологія сучасної освітньої систем [Текст] / К. М. Пасько // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : збірник наукових праць : у 2 частинах / за заг. ред. О. В. Зосименко. – Суми : ФОП Цьома С.П., 2017. – Ч. 2. – С. 137-142.